Μενού
Καλάθι

Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα [www.silverpolo.gr] ανήκει στην εταιρεία μας με την επωνυμία ROBERT SHOP IKE και έχει στόχο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν την χρησιμοποιείτε, υπό τους παρακάτω όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καλείστε, λοιπόν να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους πολιτικής προστασίας δεδομένων και να προβείτε σε χρήση της ιστοσελίδας μας μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.

2. Κατά την χρήση από μέρους σας της ιστοσελίδας [www.silverpolo.gr] είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση) προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, να παραδώσουμε την παραγγελία σας, να σας παρέχουμε υποστήριξη μέσω της εξυπηρέτησης πελατών μας ή να διασφαλίσουμε την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την οποία έχετε ήδη δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας, έτσι ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την εταιρεία μας. Παραδείγματα άλλων προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι το ιστορικό χρήσης, η διεύθυνση IP και οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την επικοινωνία σας με εμάς.

Τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων σας στην ιστοσελίδα μας αποσκοπεί αποκλειστικά στην διασφάλιση της καλής λειτουργίας της εταιρείας μας, ενώ ενδεχόμενη χρήση τους από τρίτο πρόσωπο διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι αν μας μεταβιβάζετε προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, οφείλετε αφενός να έχετε ενημερώσει το πρόσωπο αυτό αναφορικά με την χρήση των στοιχείων του, αφετέρου να έχετε λάβει την ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές που το αφορούν δίδονται για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

3. Η εταιρεία μας ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρούνται για όσον χρόνο είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας, και διαγράφονται μετά την έγγραφη παροχή εντολής από εσάς.

4. Αναφορικά με πληροφορίες εμπεριέχουσες προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση μας ή σε περίπτωση που επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, ακόμα και αν η εταιρεία μας δεν αιτήθηκε την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικα πρόσωπα.

β. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο επικοινωνίας, για κάθε επικοινωνία σας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου. Επιπλέον η εταιρεία μας μπορεί να τηρεί αρχείο των πληροφοριών που διακινήθηκαν κατά την εν λόγω επικοινωνία και να χρησιμοποιήσει κάθε παρεχόμενη πληροφορία, ώστε να απαντήσει σε τυχόν αίτημά σας ή προκειμένου να προασπιστεί τα έννομα συμφέροντά της.

γ. Εάν κρίνεται αναγκαίο, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν εντός της εταιρείας μας αφενός σε προμηθευτές, υπεργολάβους, ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα που εκτελούν για λογαριασμό μας ορισμένες εργασίες ( πχ παροχή στην εταιρεία τεχνολογικής υποστήριξης και λογισμικών συστημάτων) στον βαθμό που αυτό σχετίζεται με τον σκοπό της παρεχόμενης από τα πρόσωπα αυτά εργασίας στην εταιρεία μας, αφετέρου σε συμβούλους λογισμικού και ανάπτυξης εφαρμογών της ιστοσελίδας, με σκοπό την τροποποίηση, βελτίωση και αξιολόγηση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας.

δ. Η εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιήσει προσωπικά στοιχεία που φυλάσσονται στην ιστοσελίδα [www.silverpolo.gr] σε τρίτους, στις αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρχές, ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του εκάστοτε κανονιστικού πλαισίου, καθώς και σε περίπτωση παρούσας ή επικείμενης παράνομης ενέργειας, ή προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των χρηστών της ιστοσελίδας της ή για λόγους ανώτερης βίας.

ε. Εξυπακούεται ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα σας, αλλά και να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή/αλλαγή των στοιχείων σας αλλά και τη διαγραφή σας. Είναι πιθανό να επικοινωνήσουμε κατόπιν μαζί σας, με σκοπό να επαληθεύσετε την δήλωσή σας για αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Εν πάση περιπτώσει ενδέχεται να διατηρούνται στα αρχεία της ιστοσελίδας [www.silverpolo.gr] προσωπικά δεδομένα, και η εταιρεία δικαιούται να επικοινωνεί σποραδικά μαζί σας ανάλογα με τις ανάγκες της.

στ. Η εταιρεία ROBERT SHOP IKE καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποτρέπει την παράνομη χρήση, απώλεια ή μεταβολή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας [www.silverpolo.gr], τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εγγύησης πλήρους ασφάλειας, αν και η εταιρεία εργάζεται στο μέτρο του δυνατού με σκοπό να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας της, δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των διακομιστών της ιστοσελίδας, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον Η/Υ του χρήστη προς τους διακομιστές της ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σ’ αυτήν, στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.

5. Με την χρήση της ιστοσελίδας [www.silverpolo.gr] εξασφαλίζετε και διαβεβαιώνετε ότι τα παρεχόμενα δεδομένα είναι ορθά και ακριβή, και δεσμεύεστε να γνωστοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για την ιστοσελίδα, λόγω ακριβώς της παροχής λανθασμένων, ανακριβών, παραπλανητικών ή ελλιπών πληροφοριών, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη.

6. Στην ιστοσελίδα [www.silverpolo.gr] χρησιμοποιούμε cookies, δηλ. κείμενα αρχείου τα οποία πληροφορούν σχετικά με την πλοήγηση σας σε αυτήν, με σκοπό την βελτίωση των περιεχομένων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και την διαμόρφωση των παροχών της εταιρείας μας σύμφωνα με τις ανάγκες σας, όπως αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την ανωτέρω πλοήγησή σας.

7. Όλοι οι παραπάνω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων τίθενται άμεσα και εν συνόλω σε πλήρη ισχύ.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα cookies για να σου προσφέρουμε μία κορυφαία προσωποποιημένη εμπειρία, για να σε βοηθήσουμε να βρεις ευκολότερα αυτό που ψάχνεις, καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Πολιτική Απορρήτου.